Tập huấn cổng thông tin điện tử tại phòng GD Nam Định

Tháng Tư 27, 2016 4:25 chiều

Hôm nay ngày 27/4 năm 2016 tại phòng GD – ĐT thành phố Nam Định mở lớp tập huấn cổng thông tin điện tử

 

Danh sách đến lớp tập huấ

Tulips